Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Russian (CIS)
 
Zdravotní pojištění cizinců VZP

Komplexní zdravotní pojištění cizinců Plus VZP (PVZP)

Studenti
 • pojištění na 6 měs. - 6.250,- Kč
 • pojištění na 12 měs. - 12.200,- Kč
 • pojištění na 24 měs. - 22.150,- Kč

 • Sazby pro studenty ve věku 15-26 let po předložení dokladu o studiu v ČR
Akční ceny komplexního zdravotního pojištění pro cizince včetně slevy 25%:

Děti 0 - 5 let
 • zdravotní pojištění na 6 měs. - 9.713,-Kč
 • zdravotní pojištění na 12 měs. - 18.713,-Kč
 • zdravotní pojištění na 24 měs. - 34.538,-Kč
Děti 6 - 14 let
 • zdravotní pojištění na 6 měs. -  7.500,-Kč
 • zdravotní pojištění na 12 měs. - 14.400,-Kč
 • zdravotní pojištění na 24 měs. - 26.663,-Kč
Věková kategorie 15 - 44 let
 • zdravotní pojištění na 6 měs. - 7.238,-Kč
 • zdravotní pojištění na 12 měs. - 13.913,-Kč
 • zdravotní pojištění na 24. měs. - 24.113,-Kč
Věková kategorie 45 - 59 let
 • zdravotní pojištění na 6 měs. - 7.800,-Kč
 • zdravotní pojištění na 12 měs. - 15.038,-Kč
 • zdravotní pojištění na 24 měs. - 27.788,-Kč
Věková kategorie 60 - 69 let
 • pojištění na 6 měs. - 16.163,-Kč
 • pojištění na 12 měs. - 31.125,-Kč
 • pojištění na 24 měs. - 57525,-Kč
Věková kategorie 70+
 • pojištění na 6 měs. - 25.500,-Kč
 • pojištění na 12 měs. - 49.763,-Kč
 • pojištění na 24 měs. - 94.613-,Kč

Ceník VZP Komplexní zdravotní pojištění cizinců Plus 


Limity pojistného plnění KZPC:

 • Celkový limit pojištěného - 1 700 000 Kč - minimálně 60 000 EUR
 • Zdravotní péče celkem - 1 700 000 Kč
 • Repatriace a převoz - 1 700 000 Kč
 • Připojištění novorozenec - 300 000 Kč - limit omezuje pojistné plnění za zdravotní péči o všechné děti pojištěné matky narozené v době trvání pojištění od narození max. do konce 3. měsíce věku. Poporodní péčí o novorozence se rozumí zdravotní péče bezprostředně navazující na porod bez přerušení hospitalizace novorozence.
 • Ošetření zubů - 5 000 Kč
 • Ambulantně předepsané léky - 5 000. Pojistitel poskytuje pojistné plnění za ambulantně předepsané léky, pokud výše škody přesáhné 100 Kč za kazdý jeden recept.

Pojištění splňuje podmínky zákona č. 326/1999 Sb. v platném znění a je uznáváno MVČR při prodloužení dlouhodobého pobytu.

Všeobecné pojistné podmínky KZPC

Výhody komplexního zdravotního pojištění cizinců VZP (PVZP)

 • více než 4000 smluvních zdravotnických zařízení na území ČR
 • pojištění se sjednavá přímo v systemu PVZP
Aktualizováno Úterý, 04 Únor 2020 12:39